محمد لاری

درباره من

دکتر محمد لاری
image

استادیار گروه آموزشی مخابرات @ دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

برای اطلاعات بیشتر، لطفاً به صفحه شخصی بنده مراجعه کنید....

محقق گوگل

(1400/6/25)

استنادات

89

h-index

6

i10-index

5

مؤلفین همکار

0

اسکوپوس

(1400/4/5)

استنادات

68

مقالات

15

h-index

5

مؤلفین همکار

10

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1386-1391

دکتری

صنعتی امیرکبیر

1384-1386

کارشناسی ارشد

صنعتی امیرکبیر

1380-1384

کارشناسی

صنعتی امیرکبیر

تجارب

1389-1390

پژوهشگر

Korea University

فرصت مطالعاتی در Wireless Communication Lab در کشور کره جنوبی تحت سرپرستی Professor Inkyu Lee

مهارت ها

Python

Mathematica

FPGA & Verilog

C/C++

MATLAB & Simulink

اولویت های پژوهشی

کدینگ کانال

هوش مصنوعی در مخابرات

پردازش سیگنال در مخابرات

مخابرات بی سیم

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
معیار چند هدفی برای انتخاب آنتن در یک ایستگاه مرکزی Full-Duplex
مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز(2020)
^محمد لاری*, 9411917012
Multi-objective Antenna Selection in a Full Duplex Base Station
WIRELESS PERSONAL COMMUNICATIONS(2020)
^محمد لاری*, 9411917012
Transmission Delay Minimization in Wireless Powered Communication Systems
WIRELESS NETWORKS(2019)
^محمد لاری*
Simultaneous Energy Harvesting and Information Processing Considering Multi-Relay Multi-Antenna Using Maximum Ratio Transmission and Antenna Selection Strategies
TRANSACTIONS ON EMERGING TELECOMMUNICATIONS TECHNOLOGIES(2017)
عبدالحمید زاهدی*, ^محمد لاری, Azhar Albaaj, Qassem Alabkhat
تخصیص منابع جهت کمینه‌سازی تأخیر ارسال در سامانه‌های مخابراتی تغذیه‌شونده به‌صورت بی‌سیم
مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز(2017)
^محمد لاری*
Effective capacity of receive antenna selection MIMI-OSTBC systems in co-channel interference
WIRELESS NETWORKS(2015)
^محمد لاری*
معیار چندهدفی برای انتخاب آنتن در یک ایستگاه مرکزی Full-Duplex
بیست و ششمین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران(2018-05-08)
^محمد لاری*, 9411917012
بهبود عملکرد سیستم مخابرات مشارکتی NOMA با استفاده از Successive Relaying
بیست و ششمین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران(2018-05-08)
^محمد لاری*, 9511917017
ظرفیت موثر گیرنده های خطی در سیستم های مخابراتی Massive MIMO
بیست و پنجمین همایش مهندسی برق ایران(2017-05-02)
9411917019*, حمید مقدادی نیشابوری, ^محمد لاری
ظرفیت موثر گیرنده های خطی در سیستم های مخابراتی Massive MIMO
بیست و پنجمین کنفرانس مهندسی برق(2017-05-02)
9411917019*, حمید مقدادی نیشابوری, ^محمد لاری
تخصیص توان عملی جهت بهینه سازی ظرفیت موثر
بیست و چهارمین کنفرانس مهندسی برق ایران(2016-05-10)
^محمد لاری*, 9311917002, 9312917003
بهبود ظرفيت موثر در كانال تداخلي MIMO
جهان آراء نژاد محمدسعيد(تاریخ دفاع: 1395/11/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تخصيص توان براي بهبود بهره طيفي در رله‌هاي همگاه در باند
عصائيان سينا(تاریخ دفاع: 1397/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود ظرفيت در روش دسترسي چندگانه غير متعامد با استفاده از تكنيك تخصيص توان
شكراللهي يانچشمه محبوبه(تاریخ دفاع: 1396/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود عملكرد رله هاي FULL-DUPLEX با در نظرگرفتن پيچيدگي هاي تخمين ضرايب كانال
مختاري محمدحسين(تاریخ دفاع: 1399/06/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود عملكرد رله هاي FULL-DUPLEX با در نظرگرفتن پيچيدگي هاي تخمين ضرايب كانال
مختاري محمدحسين(تاریخ دفاع: 1399/06/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود عملكرد شبكه هاي راديو شناختگر با استفاده از Successive relaying
مداح الهه(تاریخ دفاع: 1397/06/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تكينيك هاي شارژ بي سيم و ساخت يك نمونه شارژ القايي
ملكي حاجي كلا ميلاد(تاریخ دفاع: 1397/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر بسته هاي كوچك در رله هاي تمام دوطرفه دومسيري
كشاورزگندماني زهرا(تاریخ دفاع: 1398/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استخراج پارامترهاي سيگنال GSM با استفاده از راديو نرم افزار RTL-SDR
بني اسدي عليرضا(تاریخ دفاع: 1398/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كاهش تداخل در رله‌هاي دومسيره دوطرفه
پازوكي ايمان(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهینه سازی چندهدفه برای سیستم های مخابراتی با دسترسی چندگانه غیرمتعامد یا تمام دوطرفه در مخابرات نسل پنجم
(0000-00-00)
افزایش بهره طیفی با استفاده از ارسال و دریافت تمام دوطرفه در نسل پنجم سیستم های مخابراتی
(2016-12-26)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی مخابرات، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه سمنان، ایران
m_lari@semnan.ac.ir
(+98)2331533764

فرم تماس